Wysyłka matek pszczelich od 27 maja 2024

W ramach refundacji dostępne są matki linii Sokólska.

Nie prowadzimy sprzedaży odkładów oraz pakietów.